SKOB Slaný KOB Kladno

8. OŽ krátká (sobota dopoledne)
veřejný závod - sprint (sobota odpoledne)
9. OŽ klasika - přebor (neděle)

Janov, 31.5. - 1.6.2014

Proč na zrevidované mapě ubylo tolik význačných stromů?

Fotky centra závodů na fotbalovém hřišti v Janově u Rakovníka

Fotky ze závodního prostoru

Partneři závodu

slaný

linet

toi toi

2014 © SKOB Slaný